PROGRAM MERYTORYCZNY

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ
„ZAWODY MEDYCZNE WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU”,
14-15 CZERWCA 2019 r.
Ośrodek Wypoczynkowy Orle Gniazdo Hucisko


14 czerwca 2019 r. – KONFERENCJA NAUKOWA
08:00 - 10:00 - REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10:00 - ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

10:20-10:40 - Wykład inauguracyjny: Centra Urazowe Dziecięce - wyboista droga do ich powstania, prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz – Rektor Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego 

10:40-12:20 - I SESJA

PROWADZĄCY: prof. Jerzy Robert Ładny, mgr Michał Kucap

 • 10:40-11:00 – Dobre praktyki w zakresie leczenia w bólu w opiece przedszpitalnej, prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny, Kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Ratunkowej

 • 11:00-11:20 – Analiza działań ZRM u pacjentów z podejrzeniem OZW w systemie PRM, dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny, Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

 • 11:20-11:40 – Choroba poresuscytacyjna, dr n. med. Wojciech Żurawiński, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej,

 • 11:40-12:00 - Uraz czaszkowo-mózgowy w praktyce ZRM, mgr Ireneusz Szafraniec, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

 • 12:00-12:20 – Clostridium Difficile - główny czynnik zakażeń jelitowych leczonych antybiotykami, dr n. o zdr. Iwona Kowalska, Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
12:20-12:50 – PRZERWA KAWOWA
12:50-14:30 II SESJA

PROWADZĄCY: mgr Piotr Szwedziński, mgr Jacek Wawrzynek  

 • 12:50-13:10 – Postępowanie we wstrząsie u pacjenta pediatrycznego, mgr Piotr Szwedziński, Prodziekan ds. Organizacji i Ratownictwa Medycznego Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

 • 13:10-13:30 – Czy pacjent pediatryczny jest wyzwaniem dla w Zespołów Ratownictwa Medycznego? - analiza na przykładzie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowe w Katowicach, mgr Michał Kucap, Katedra Ratownictwa Medycznego Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach,

 • 13:30-13:50 – Leki off-label - czym są, czy stosujemy, czy możemy?, mgr Jacek Wawrzynek, Katedra Ratownictwa Medycznego Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

 • 13:50-14:10 – Postępowanie zespołów ratownictwa medycznego u pacjentów z bólem brzucha, mgr Ewa Sowa, Katedra Ratownictwa Medycznego Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

 • 14:10-14:30 – Agresja pacjentów wobec personelu medycznego, dr n. o zdr. Katarzyna Mazur, Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
14:30-15:30 – PRZERWA OBIADOWA
15:30-17:30 III SESJA

PORWADZĄCY: mgr Karol Mazur, mgr Łukasz Ćwienkowski 

 • 15:30-15:50 – Wyzwania współczesnej geriatrii, dr n. o zdr. Beata Podsiadło, Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

 • 15:50-16:10 – Odpowiedzialność prawna pracowników medycznycho, mgr Łukasz Ćwienkowski, Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

 • 16:10-16:30 – Rynkowy system ochrony zdrowia. Teoria rekonstrukcji i deregulacji zawodów medycznych w świetle myśli ekonomicznej Miltona Friedmana, mgr Karol Mazur, Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

 • 16:30-16:50 – Jednominutowy manager, mgr Krystyna Głąb, Katedra Ratownictwa Medycznego Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

 • 16:50-17:10 - Symulacja medyczna jako innowacyjna metoda nauczania, mgr Adam Ubych, Mateusz Benesz, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

 • 17:10-17:30 - Znaczenie dokumentacji medycznej w pracy personelu medycznego, dr n. o zdr. Jarosław Madowicz, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Akademia WSB
17:30-18:00 – DYSKUSJA
18:00 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 Dokumenty do pobrania: